NẾU MỘT MAI *** *** Tác giả - Ngô Mỹ Cương

NẾU MỘT MAI
*** ***
Tác giả - Ngô Mỹ Cương
....
Giả thiết rằng facebook dừng hoạt động
Ta thức chờ mong ngóng ngó chi đây
Chẳng còn ai cùng chia sẻ dãi bầy
Vần thơ viết chẳng còn say nồng thắm
Ngày ấy đến ta chìm trong khoảng lặng
Mây mù giăng che ánh nắng hoe vàng
Lời nghiêng bút không còn ngọt mơ màng
Biển xanh kia bỗng dâng tràn cuộn sóng
Ngày ấy đến chắc ta đều lạc lõng
Giữa phố đông ngỡ trống vắng không người
Chân bước đi tâm dạ mệt rối bời
Bạn thân hữu xa rời sao tìm được
Ngày ấy đến thời gian như trở ngược
Đêm cũng thường ngủ muộn giấc trở trăn
Gió ngày hè nghe lòng thấy lạnh căm
Đêm thao thức cùng nguyệt hằng mỏi mệt
Giả thiết thôi ngày kia đừng có đến
Để bạn ta quấn bện mãi bên nhau
Nối giao lưu văn hóa bạn năm châu
Tựa vườn hoa đủ muôn màu khoe sắc ...!!!
*** **** **** **** *****
Arabia Ha'il...11 / 04 /2018
.......................................................
IF ONE LOMORROW
au thor com US as "Ngô Mỹ Cương"
..........
Assuming that facebook stop pet working
I'm waiting for you to look for ward to this
No one to share the poem
Poetry writing is not so passionate
They come to me in the silencc
Ctouds blindly cover the sun taehae golden
Tilt pen is no longer dreaming
Blue sea suddenly sunges roll over the waves
May be sure that we are lost
The streets are empty and empty feople are not walking
Waking heart tired tired puppet
You friends far oway find you
Timeto go back to the time
Night also often sleep
Summer winds bear the cold hearted mght
Ningh sleep with the same tired tired
Assuming that you do not ha ve to
To you to wrap up baldeet togother
Intereulturat ex change you five
Like title Flower garden is full of one lomorrow.....!!!!
...............................
Arabia Ha'il. - 11/ 04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ngo.mycuong
Lên đầu trang